Voortman Keuring en Inspectie

De verantwoording als werkgever ten opzichte van de werknemers wordt steeds groter. Tegenwoordig heeft de werkgever te maken met ingewikkelde eisen, waaraan de door de werkgever verstrekte arbeidsmiddelen moeten voldoen.

Volgens het arbobesluit III, afdeling 1, artikel 3.2, is de werkgever verplicht elektrische arbeidsmiddelen, machines, trappen, ladders en rolsteigers minimaal één keer per jaar te laten controleren en te registreren.
De manier om dit voor het elektrische gedeelte te doen is volgens de Nederlandse Norm 3140 (NEN 3140). De ladders, trappen en steigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd en geregistreerd. De daarbij geconstateerde gebreken dienen zo snel mogelijk te worden hersteld (NEN 2484 / 2718).
Onveilige situaties worden hiermee voorkomen.

• Al uw elektrische gereedschappen c.q. ladders en trappen worden geregistreerd en gelabeld.
• De rolsteigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd (NEN 2718).
• Alle keuringen voldoen aan de hoogste eisen, dus ISO-, VCA- en ARBO-goedgekeurd.
• Automatisch en gratis bericht wanneer de keuringstermijn afloopt.
• Alle goed- en afgekeurde apparatuur wordt voorzien van een sticker.
• Per gekeurd item ontvangt u een certificaat.
• Geen administratieve handelingen meer voor de onderneming.
• Aanschaf van dure meetapparatuur is niet nodig.
• U heeft geen speciaal opgeleid keuringspersoneel nodig.
• Keuringen 's avonds en op zaterdag zonder meerprijs mogelijk.
• Kleine reparaties terplekke mogelijk,
• Ook als u de keuringen zelf uitvoert kunnen wij bijspringen.

Veelgestelde vragen: klik hier

copyright 2011 @ digital attraction
Nieuwsberichten
23-11-11: lancering nieuwe website.
De nieuwe website van Voortmankeuringen.nl is vandaag met succes gelanceerd.
Allebedrijvenin